Pre každého začiatočníka sa môže tvar a štruktúra ucha na prvý pohľad zdať chaotická a mätúca, ale v tomto „chaose“ je predsa len presné a  nemenné usporiadanie. Kreslenie ucha si vyžaduje dávku trpezlivosti a chuti zdokonaľovať sa.

Najjednoduchší spôsob, ako si túto členitú štruktúru ucha zapamätať je prirovnať ju k písmenu “ Y “ a vonkajšiu časť k “ ? „, ako to je na obrázku :

Umiestnenie ucha na hlave.

Uši ležia v strednej tretine tváre, ako je to na obrázku. Ich horná časť je približne na úrovni obočia a koniec spodného lalôčika je zasa na úrovni dolnej časti nosných dierok. (Obr.)

kreslenie-ucha-obrazok1

Uši z rôznej perspektívy.

Ako je vidieť na nasledujúcom obrázku, pri rôznych pohľadoch ha hlavu človeka sa zdanlivo mení aj umiestnenie uší na hlave. Pri pohľade z hora sú uši umiestnené zdanlivo vyššie a naopak pri pohľade zdola zasa nižšie. Pri kresbe portrétu z perspektívy je veľmi dôležité, aby boli uši nakreslené v správnej výške, nakoľko pri zlom odhade ich výšky bude celý náklon hlavy pôsobiť neprirodzene.

kreslenie-ucha-obrazok3

Kreslenie ucha.

Kresbu začnite náčrtom celkového tvaru ucha. Všimnite si, že od jeho širšej časti po spodný lalôčik má tvar „?“. Tiež si všimnite, že ucho na hlave nie je umiestnené zvislo, ale je mierne naklonené jeho hornou časťou  mierne smerom  dozadu.

kreslenie-ucha-obrazok4

Teraz sa sústredíme na jeho vnútornú štruktúru. Uistite sa, že ste dôkladne porovnali jednotlivé tvary vnútornej štruktúry ucha k jeho celkovému tvaru a veľkosti a že ste ich nakreslili na správnych miestach a vzájomných pomeroch, čo je pre správne kreslenie ucha veľmi dôležité. Pomôže vám pri tom, ak si jednotlivé krivky rozdelíte do viacerých segmentov, môžete ich tak nakresliť presnejšie.

kreslenie-ucha-obrazok5

Tu začnite vykresľovať základné tiene a polotiene. Držte sa pri tom základných línií, ktoré ste si v predchádzajúcom kroku načrtli, ale pridávajte k nim už aj rôzne zložitejšie štruktúry podľa predlohy. Tiež čiary by mali byť v tejto fáze trochu viac rozmazané, aby neohraničovali štruktúry ucha príliš ostro.

kreslenie-ludského-ucha-Obrazok6

V tejto fáze by ste mali lepšie oddeliť polotiene od svetlých tónov a ignorovať pri tom všetky tmavé až čierne tiene. Držte sa, ako vždy predznačených štruktúr.

kreslenie-ludského-ucha-Obrazok8

V konečnej fáze pridáme všetky tmavé a čierne tóny. Tiež treba rozmazať prechody medzi jednotlivými stupňami. Je dôležité, aby celá štruktúra ucha pôsobila priestorovo, ako aj jednotlivé malé hrboľčeky by mali tvoriť ilúziu 3D.

kreslenie-ludského-ucha-Obrazok9