Tento článok je určený najmä pre tých, ktorí majú len veľmi malé alebo žiadne skúsenosti s kreslením portrétov. Cieľom každého maliara realistických portrétov je, čo možno najpresnejšie zachytiť a prekresliť portrét z predlohy na papier. Takže, ako nakresliť perfektný portrét?

Asi nemusím zvlášť zdôrazňovať, aké je to dôležité najmä v prípadoch, keď portréty chceme kresliť na objednávku.  Zákazník, ktorý má za našu prácu zaplatiť bude určite podrobne skúmať každý detail vašej kresby. Prvá vec, ktorá je hneď na prvý pohľad zjavná je podobnosť kresby s predlohou. A nie iba podobnosť výzoru, ale aj podobnosť odtieňov (kresba nesmie byť príliš svetlá alebo naopak príliš tmavá) a tonálnu vyváženosť celej kresby.

Je veľmi dôležité, aby bol portrét nakreslený nie len presne, ale aj dostatočne rýchlo. Preto je potrebné nájsť si systém, ktorým bude možné rýchlosť a presnosť spojiť. Kresliť portrét iba od oka a odhadom má možno význam pri zdokonaľovaní talentu a pozorovacích schopností, ale týmto spôsobom nikdy nedosiahneme požadovanú presnosť kresby.

Samotné kreslenie portrétu môžeme rozdeliť do dvoch základných fáz a to :

1. Kreslenie obrysov
2. Tieňovanie

Kreslenie obrysov.

1. Príprava predlohy:

Základná vec na ktorú sa musíme v prvom rade sústrediť je nakreslenie čo najpresnejších obrysov. Držte sa predlohy a nakreslite všetky dôležité detaily, ako je napr. zložité členenie ucha, mihalnice, záhyby očných viečok, ale aj smerovanie vlasov pri rôznych tvaroch účesov. Tiež si nezabudnite naznačiť jemnými čiarami hranice tieňov.

Tejto fáze kreslenia je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť, preto že celková podobnosť portrétu s predlohou sa formuje práve teraz. Je jeden jednoduchý spôsob ako na to. Vezmite si svoju predlohu. Ak máte papierovú fotografiu v dostatočnej kvalite je potrebné ju preskenovať, preto že budeme pracovať s elektronickou fotografiou. Hlavne dbajte na to, aby predloha bola dokonale ostrá a čistá a aby bolo viditeľných maximum detailov.

Najlepšie je, keď už máme fotku v počítači. Teraz ju treba ju najprv previesť z farebnej na čierno – bielu, prípadne ju môžeme orezať a podľa potreby upraviť kontrast, aby bolo dobre vidieť prechody medzi svetlom a tieňom. Na tento účel nám plne postačí program Kreslenie, ktorý je priamo inštalovaný v operačnom systéme.

ako-nakreslit-perfektny-portret
ako-nakreslit-perfektny-portret

2. Štvorcová sieť:

Na takto upravenú predlohu teraz môžeme začať kresliť štvorcovú sieť. Nezabudnite ale, že veľkosť štvorcov závisí od veľkosti predlohy. Čím hustejšia je štvorcová sieť, tým presnejšia bude aj naša kresba. Ideálne je, keď máme cca 20 – 22 štvorcov na kratšiu stranu a cca 24 – 26 štvorcov na dlhšiu stranu predlohy…

V prípade, že nemáte možnosť fotografiu preskenovať stačí, ak si túto sieť nakreslíte na priehľadnú fóliu. Rozmer jedného štvorca by mal byť cca 5 x 5 mm. Závisí však na veľkosti predlohy. Túto fóliu potom položíte na predlohu a pevne zafixujete, aby sa už nepohla z pôvodného miesta.

Prekreslite sieť na výkres.

Teraz musíme prekresliť štvorcovú sieť na výkres. Tu musíme narysovať presne také isté množstvo štvorcov na šírku aj výšku, ako máme na predlohe. T. zn., že keď máme na predlohe napr. 20 štvorcov na šírku a 26 na výšku, musíme presne taký istý počet narysovať aj na výkres. Kresbu je možné aj na výkrese zväčšiť ( príp. zmenšiť).

Urobíme to jednoducho narysovaním väčších štvorcov na výkres, ale zväčšovať môžeme iba do tej miery, kým sa nám na výkres zmestí celý počet štvorcov na šírku aj výšku. Mám napr. overené, že ak mám na predlohe nakreslené štvorce veľkosti 10 x 10 mm, tak na formát výkresu A2 je možné narysovať štvorce veľkosti 25 x 25 mm pri zachovaní celého počtu štvorcov.

Nie príliš výrazne.

Na kreslenie štvorcov použite radšej tvrdú ceruzku č. 3, ktorá zanechá jemnú stopu a dá sa ľahšie vygumovať. Pozor však, aby ste ňou príliš netlačili do papiera, pretože zanechá viditeľnú ryhu, ktorú už potom ani gumovaním neodstránite. Do takto pripravenej siete už môžeme začať vkresľovať obrysy presne podľa predlohy, tu je dôležité zvoliť si bod (štvorec) od ktorého budeme začínať kresliť.

Podľa obrázku na príklade je možné začať napr. ramenom na ľavej strane obrázku, t. j. v jedenástom štvorci zospodu v prvom stĺpci.

ako-nakreslit-portret
ako-nakreslit-portret

Postupujte od jedného štvorca k druhému. Aby ste sa nepomýlili často si štvorce preratúvajte, pretože sa veľmi ľahko môže stať, že jeden vynecháte alebo naopak pridáte, čím zmeníte celú kresbu.

Na prvý pohľad to nemusí byť vôbec zjavné a kým na chybu prídete môžete mať už obrysy hotové. Preto, ak zistíte, že ste sa pomýlili, treba sa hneď vrátiť a prepočítavať, aby ste prišli až na štvorec v ktorom ste sa odchýlili.

Nakoniec po nakreslení obrysov ešte musíte všetky štvorce vygumovať.  Gumujte opatrne, aby ste si nevygumovali niektoré detaily. Kritické miesta sú podľa mojich skúseností hlavne oči, nos a ústa. Pred gumovaním štvorcov sa pre istotu presvedčite, či sa kresba v niektorých miestach príliš nelíši od originálu. Či je zachytená celková podoba čo najpresnejšie.

Dva krát meraj a raz rež.

Ako som spomínal, presne nakreslené obrysy kresby sú najdôležitejšou fázou kreslenia, lebo tvoria základnú kostru celého portrétu. Tiež nám pomôžu aj pri samotnom tieňovaní tým, že sme dopredu jemne naznačili hranice všetkých viditeľných tieňov. Nezabudnite, že aj samotné obrysy musíte kresliť jemne, nie príliš tlačiť na papier, ale dostatočne jasne na to, aby nezanikali dôležité krivky tváre.

Stačí napríklad trochu pozmeniť krivku brady alebo líc a celkový výsledok môže byť iný ako originál, nehovoriac o jemných krivkách hornej časti pier, nosa a očí. Aj v tomto prípade teda platí : „Dva krát meraj a raz rež“.

ako-nakreslit-portret

Tieňovanie.

V tomto článku sa tieňovania dotknem iba okrajovo, nakoľko táto téma si zaslúži svoj vlastný priestor. Tieňovaním dodáme našej kresbe ilúziu 3D formy a celkovú podobu človeka môžete teraz vylepšiť, ale aj totálne zničiť ak nemáte dostatok skúseností.

Pod týmto pojmom sa určite neskrýva nezmyselné rozmazávanie ceruzky alebo uhlíka, ale presné a precízne prechody od najtmavších miest až po tie najsvetlejšie. Tieto prechody sú tvorené anatomickou stavbou tváre, ktorá je individuálna a originálna u každého človeka.

V základe sa však predsa len tieňovanie tváre riadi rovnakými zásadami.

Základné pravidlo spočíva v tom, aby sme si najprv hustým šrafovaním naznačili najtmavšie miesta tváre a vlasov. Z týchto miest budeme potom tvoriť prechody ku svetlejším miestam. Pridŕžajte sa naznačených hraníc tieňov. Najtmavšie miesta sa snažte vytmaviť do takého istého odtieňu, aký je na predlohe.

Poznáme rôzne techniky tieňovania a ich popísanie by asi zabralo veľa miesta. Šrafovanie je iba jednou z nich. Ja na príklad používam na dosiahnutie jemnej textúry pokožky prach z podrveného čierneho uhlíka, ktorý nanášam na papier a následne rozmazávam.

Trénujte.

Časový odhad nakreslenia portrétu je čisto individuálny a závisí od vašich skúseností a praxe, ako aj od toho, do akej miery si dáte na diele záležať. Kým kresba obrysov pomocou spomenutých štvorcov zaberie niekoľko desiatok minút a netreba na ňu nejaký extra talent a trpezlivosť, tak tieňovanie je otázka niekoľkých hodín v krajných prípadoch aj dní a je nutné osvojiť si niektorú z techník, trénovať a nenechať sa odradiť neúspechom.

Netreba sa báť experimentovať a nakoniec aj sami prídete na svoju najlepšiu metódu.