Tieňovanie je v podstate vytváranie ilúzie objemu a tvaru kreslených predmetov alebo osôb. Čím lepšie viete túto ilúziu vytvoriť, tým lepší ste v umení tieňovania. Techník a spôsobov vytvárania tejto ilúzie je iste mnoho, no tu vám predstavím jednu, tzv. kruhovú metódu, používanú na vytvorenie objemu a zároveň aj štruktúry drsnejšieho povrchu.

Tvar a objem skutočných predmetov vnímame prostredníctvom odrazeného svetla , ktoré tvorí prechody a odtiene od najsvetlejších po najtmavšie a rôzne vlnové dĺžky odrazeného svetla tvoria potom aj farby.

Ako pomoc, pre znázornenie presného tvaru nejakého objektu používame obrysy, ktoré by však nemali byť nikdy príliš výrazné, aby sme ich dokázali v procese tieňovania úplne skryť. V reálnom svete totiž neexistujú predmety ohraničené presnými linkami a čiarami , ktoré by definovali ich tvar.

V tomto článku sa však zameriam skôr na nakreslenie malej časti objektu s dôrazom na čierno-biele prechody svetla a tieňa.

Nebudeme teda kresliť pomocou čiar, ale realistickými prechodmi šedej farby, teda od čiernej po bielu.
Pre svetlejšie miesta použijeme mechanickú ceruzku (0,5 mm ) tvrdosti 2H, pre stredné hodnoty HB a pre tmavšie miesta bude vhodná 2B

Tieňovanie pomocou kruhovej metódy.

Kruhová metóda spočíva v tom, že pomocou veľmi malých, navzájom sa prekrývajúcich krúživých pohybov tvoríme požadované tiene so špecifickou textúrou. Táto metóda sa používa aj na vytvorenie textúry pokožky pri kreslení portrétov.

Nezačneme klasicky kreslením obrysov. Tento objekt bude nakreslený iba pomocou kontrastnej škály šedej. Podľa obrázku vidieť, že svetelný zdroj prichádza z hora a mierne zľava . Všimnite si, že nie sú viditeľné žiadne čiary, ale tvar a členitosť objektu definujú iba kontrastné odtiene.  Dokonca  by sme si nemali  pomáhať linkami ani pri náčrte jeho  základných tvarov.

foto-realisticke-tienovanie
foto-realisticke-tienovanie

Proces tieňovania je znázornený v nasledujúcich troch obrázkoch:

1.) Svetlé tóny sú nakreslené pomocou ceruzky 2H ( 0,5 mm ). Použite kruhovú metódu tieňovania a ceruzkou 2H vykreslite najprv najsvetlejšie časti. Menším tlakom na ceruzku vytvoríte svetlé hodnoty, ak nebudete na ceruzku tlačiť vôbec, môžete vytvoriť veľmi svetlé miesta. Naopak pritlačením vytvoríte tmavšie odtiene. Tiež je možné vytvoriť ilúziu svetlejšieho odtieňu tým, že budete kruhy ukladať redšie vedľa seba, naopak hustejšie prekrytie kruhov vytvorí tmavší tón.

foto-realisticke-tienovanie

2.) Stredne tmavé tiene pomocou HB ceruzky. Rovnako vytvoríme aj tmavšie odtiene pomocou HB ceruzky a kruhy budeme ukladať hustejšie na seba. Tiež môžeme viacej pritlačiť na papier, aby sme vytvorili tmavší odtieň.

foto-realisticke-tienovanie

3.) Tmavé a čierne tóny zasa ceruzkou 2B.Podľa predlohy na koniec pridáme najtmavšie odtiene. Použijeme ceruzku 2B a kruhy v tomto prípade ukladáme husto vedľa seba a podľa potreby vyvíjame tlak na papier, kým nedosiahneme odtieň podobný predlohe.

foto-realisticke-tienovanie

V tieňovaní ďalej pokračujte podľa predlohy, spoliehajúc sa iba na svoje pozorovacie schopnosti.

1

foto-realisticke-tienovanie

2

foto-realisticke-tienovanie

3

foto-realisticke-tienovanie

4

foto-realisticke-tienovanie

5

foto-realisticke-tienovanie

6

foto-realisticke-tienovanie

A čo sme vlastne kreslili?

foto-realisticke-tienovanie
foto-realisticke-tienovanie
foto-realisticke-tienovanie