Prečítajte si pred tým, ako si objednáte.

Objednávka portrétu je jednoduchá:

1. Pošlete mi predlohu (fotografiu v požadovanej kvalite) na mail.

V sekcii KONTAKT sa nachádza kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého mi môžete
poslať aj predlohy. V tomto formulári môžete tiež presnejšie definovať svoju, objednávku a vypočítať si aj cenu diela.

Iné údaje, ktoré potrebujem vedieť:

2. Formát obrazu, ktorý chcete vyhotoviť.

3. Koľko osôb bude na obraze alebo v prípade vecí aj presnejšie definovať kompozíciu.

4. Termín do ktorého chcete mať dielo vyhotovené.

5. Záloha 50% z ceny diela je potrebná. Podmienky vyplatenia príp. vrátenia zálohy sú definované nižšie.
Pred tým, ako začnem na Vašom diele pracovať, tiež treba definovať prípadné špeciálne požiadavky, napr. chcete, aby bol človek na portréte nejako upravený,
(retušované vrásky, oholený a pod.), nakoľko výsledný portrét sa už koriguje ťažko.

Keď dielo dokončím:

Keď portrét nakreslím, pošlem Vám ho najprv odfotený na mail. Potom mi spätne pošlete adresu dodania, ak ste mi ju neposlali v objednávke.
Portréty posielam poštou doporučene – v prípade, že cenu diela uhradíte celú na účet alebo poštovou dobierkou, kde zaplatíte zvyšok sumy (50%) až pri prevzatí portrétu.
Je samozrejme možný aj osobný odber prípadne stretnutie.

Cena poštovného a balného pre kreslené diela na papier je už započítaná v celkovej cene. Iba v prípade dobierky je zákazníkovi účtované 1 € k cene diela.

Záloha:

 1. Vyplatenie zálohy: záloha tvorí 50% z celkovej ceny diela. Zákazník neplatí nič v čase, keď si dielo objednáva. Údaje pre platbu pošlem e-mailom tesne pred tým, ako začnem s kreslením. Po pripísaní sumy na účet začnem na diele pracovať a pred touto dobou nie je objednávka záväzná. T. zn., že záväznou sa stáva až vtedy, keď začnem dielo vyrábať.
 2. Vrátenie zálohy:  v prípade, že by došlo ku akémukoľvek pochybeniu z mojej strany (dielo sa nepodarí, zničí, poškodí) alebo by som na diele nemohol z nejakého dôvodu pracovať, zálohu  zákazníkovi bezodkladne vrátim v plnej výške.
 3. Nevrátenie zálohy:  zálohu zákazníkovi nevrátim iba v jedinom prípade, ak si hotové dielo z akéhokoľvek dôvodu neprevezme.  

Zálohami sa v podstate chránim pred podvodmi so strany „zákazníkov“ ktorí si svoje diela nechali nakresliť a potom viac nekomunikovali.

Poštovné:

0,00 €  v prípade diel kreslených na umelecký výkres akéhokoľvek formátu a posielaných doporučene. T. zn., že zákazník uhradil celú sumu za dielo na účet.

1,00 €  v prípade zásielky na dobierku, kedy zákazník doplatí zvyšných 50% z ceny diela (diel kreslených na umelecký výkres) po jeho prevzatí.

7,00 € /Express kuriér/ v prípade diel kreslených alebo maľovaných na plátno akéhokoľvek formátu, či gravírovaných na sklo posielaných doporučene. T. zn., že zákazník uhradil celú sumu za dielo na účet.

8,00 € /Express kuriér/ v prípade zásielky na dobierku, kedy zákazník doplatí zvyšných 50% z ceny diela (diel kreslených alebo maľovaných na plátno akéhokoľvek formátu, či gravírovaných na sklo) po jeho prevzatí.

 • Fotografia predlohy by mala minimálnom rozlíšení 800 x 600 px, s maximálnym
  možným rozlíšením detailov, ako sú napr. mihalnice, záhyby očných viečok a t.ď.
  Doporučujem čo možno najvyššie rozlíšenie, nad 1000 px, nakoľko od kvality
  predlohy závisí aj celkový vzhľad portrétu. Predloha musí byť ostrá a čistá (nezazrnená) a fotená z pomerne malej vzdialenosti (závisí aj od kvality fotoaparátu).

Príklad vhodných predlôh:

 • kreslenie, maľovanie, gravírovanie
 • kreslenie, maľovanie, gravírovanie
 • kreslenie, maľovanie, gravírovanie
 • Fotografia predlohy by mala obsahovať minimálne množstvo pozadia čo
  znamená, že tvár by mala byť na predlohe zblízka alebo aspoň v takej
  vzdialenosti, aby po priblížení obrázku bolo vidieť kontúry očí, nosa a úst.

Príklad nevhodných predlôh:

 • kreslenie, maľovanie, gravírovanie
 • kreslenie, maľovanie, gravírovanie
 • kreslenie, maľovanie, gravírovanie
 • Diela kreslené na umelecký výkres sú zákazníkovi doručované zrolované v pevných kartónových tubusoch:
kreslenie, maľovanie, gravírovanie

kreslenie, maľovanie, gravírovanie

 • Kartónový tubus bráni mechanickému poškodeniu Vášho portrétu a tiež preniknutiu
  vlhkosti, ktorá by portrét znehodnotila. V prípade, že by ste pri preberaní zásielky zistili vážne mechanické poškodenie tubusu, portrét by ste nemali prevziať a čo najskôr ma kontaktujte.
 • Kreslené a maľované diela na plátne sú doručované v plochých kartónových obaloch:
kreslenie, maľovanie, gravírovanie

kreslenie, maľovanie, gravírovanie

 • Gravírované sklo je dodávané v kartónových škatuliach adekvátnej veľkosti, vyplnených papierom k vôli odolnosti voči nárazom. Ploché gravírované sklo je dodávané podobne, ako diela na plátne, no obalené bublinovou fóliou.

Podmienky objednávky sú v podstate rovnaké, ako v prípade portrétov. Zákazník mi
pošle fotografiu predlohy na mail s potrebnými informáciami ohľadom termínu
dodania a predstavou o diele.

 • Výnimku tvorí finančná záloha na nákup tovaru (poháre, vázy), v prípade, že ho budem realizovať ja osobne, ktorú mi zákazník musí poslať vopred na účet. Záloha je poskytnutá min. vo výške hodnoty kupovaného tovaru. Táto záloha je vratná v prípade, že sa dielo z akéhokoľvek
  dôvodu nevydarí, prípadne dôjde k poškodeniu tovaru počas tvorby diela.
 • Za poškodenie diela počas prepravy neručím!
 • V prípade, že mi tovar posiela zákazník je potrebné, aby bol spolu s tovarom
  zaslaný aj pokladničný blok pre prípad, že by počas tvorby diela došlo k
  poškodeniu tovaru.
 • Za poškodenie tovaru počas výroby diela zodpovedám ja a tovar bude
  zákazníkovi uhradený v plnej výške a bezodkladne.
 • Všetky osobné údaje, ktoré mi zákazník poskytne ( meno, adresa, tel. č., číslo účtu), sú použité
  výhradne na účel výroby a doručenia diela a v žiadnom prípadne nebudú
  poskytnuté iným osobám alebo organizáciám. Osobné informácie nie sú archivované na žiadnom servery.
  Fotografie do fotogalérie vkladám iba po odsúhlasení zákazníkom.