Pozadie alebo popredie portrétov.

Na požiadanie je možné do pozadia alebo popredia portrétu nakresliť prvky, ktoré môžu napr. naznačovať, pri akej príležitosti bude portrét odovzdávaný ( napr. svadobná kytica alebo iné dekorácie v popredí ) alebo budú iba dotvárať celkový dojem portrétu ( napr. pokrčený záves v pozadí atď. ). Ceny za tieto doplnky sa budú posudzovať v jednotlivých prípadoch individuálne, nakoľko nie je možné dopredu vedieť, koľko miesta na portréte bude pozadie alebo popredie zaberať. Konečná suma bude dojednaná dohodou.

  • kreslenie, maľovanie, gravírovanie
  • kreslenie, maľovanie, gravírovanie
  • kreslenie, maľovanie, gravírovanie
  • kreslenie, maľovanie, gravírovanie
  • kreslenie, maľovanie, gravírovanie
  • kreslenie, maľovanie, gravírovanie
  • kreslenie, maľovanie, gravírovanie
  • kreslenie, maľovanie, gravírovanie