Gravírovanie do leštenej žule alebo mramoru je v podstate porovnateľné s gravírovaním skla. Technika, spôsob a nástroje sú tiež úplne rovnaké. Hĺbka vrypu je cca. 0,2 – 0,5 mm v závislosti od použitých nástrojov. Platí nepísané pravidlo, že čím hlbší vryp, tým belší odtieň. Týmto pravidlom sa riadi aj technika tieňovania pri gravírovaní na kameň. Najvhodnejšie na gravírovanie sú náhrobné kamene z čierneho, či tmavého materiálu, kde biely vryp dokonale vynikne. Nevhodné sú naopak bledé, či krémové odtiene.

Príklady vhodných materiálov:

Príklady nevhodných materiálov:

Gravírovanie pomníkov sa musí vykonávať v mieste výroby vášho pomníka, t. zn. priamo vo výrobnej dielni konkrétneho kamenárstva. Je teda potrebné dať firme na mňa kontakt, prípadne sa ináč dohodnúť kedy, kde a za akých podmienok bude práca prebiehať. Vopred dohodnutú sumu za samotné gravírovanie platí zákazník mne, nie je účtovaná v cene pomníka.

V prípade, že sa dielo nevydarí a pomník by bolo potrebné opäť frézovať a leštiť, tieto náklady znášam všetky ja po dohode s príslušným kamenárstvom.

Motívy pre gravírovanie na pomníky si môže zákazník vybrať sám, prípadne predlohu navrhneme spoločne, podľa vašich predstáv. Pre ilustráciu pripájam nejaké religiózne motívy, z ktorých možno čerpať.

Ilustračné motívy gravírovanie pomníkov.