Kombinované portréty sú tvorené dvoma poprípade viacerými fotografiami jednej osoby vyfotografovaných z viacerých uhlov pohľadu, pričom jedna fotografia slúži ako pozadie a druhá ( z iného uhlu ) je nakreslená v popredí a zmenšená.

    Je to veľmi efektný štýl portrétu a vyzerá skutočne výborne. Veľmi vhodný darček pri jedinečných príležitostiach, ako sú narodeniny alebo svadby.

kombinovaný portrét - kreslenie, maľovanie, gravírovanie

Príklad kombinácie portrétu jednej osoby.