Typ diela Cena
Jedna tvár 15 €
Dve tváre 23 €
Skupinový portrét 23+5 €
1 osoba do pol pása 20 €
2 osoby do pol pása 25 €
Skupina do pol pása 25+5 €
1 osoba celé telo 23 €
2 osoby celé telo 30 €
Skupina celé telo 40 €
Kombinovaný portrét. 25 €
Zviera (portrét) 15 €
Zviera (celé telo) 25 €
Kresba auta 15 €
Kresba motocykla 20 €
Osoba na motocykli 25 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 30-50 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 30-50 € Kontakt
Osoba + iný objekt 30-50 € Kontakt
Osoba + zviera 30-50 € Kontakt
Typ diela Cena
Jedna tvár 21 €
Dve tváre 33 €
Skupinový portrét 33+9 €
1 osoba do pol pása 33 €
2 osoby do pol pása 50 €
Skupina do pol pása 50+11 €
1 osoba celé telo 50 €
2 osoby celé telo 75 €
Skupina celé telo 75+13 €
Kombinovaný portrét. 35 €
Zviera (portrét) 21 €
Zviera (celé telo) 40 €
Kresba auta 35 €
Kresba motocykla 45 €
Osoba na motocykli 60 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 50-100 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 50-100 € Kontakt
Osoba + iný objekt 50-100 € Kontakt
Osoba + zviera 50-100 € Kontakt
Typ diela Cena
Jedna tvár 33 €
Dve tváre 45 €
Skupinový portrét 45+11 €
1 osoba do pol pása 45 €
2 osoby do pol pása 65 €
Skupina do pol pása 65+18 €
1 osoba celé telo 65 €
2 osoby celé telo 90 €
Skupina celé telo 90+21 €
Kombinovaný portrét. 50 €
Zviera (portrét) 33 €
Zviera (celé telo) 55 €
Kresba auta 45 €
Kresba motocykla 65 €
Osoba na motocykli 85 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 70-150 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 70-150 € Kontakt
Osoba + iný objekt 70-150 € Kontakt
Osoba + zviera 70-150 € Kontakt
Typ diela Cena
Jedna tvár 50 €
Dve tváre 75 €
Skupinový portrét 75+15 €
1 osoba do pol pása 75 €
2 osoby do pol pása 100 €
Skupina do pol pása 100+23 €
1 osoba celé telo 100 €
2 osoby celé telo 130 €
Skupina celé telo 130+28 €
Kombinovaný portrét. 90 €
Zviera (portrét) 55 €
Zviera (celé telo) 70 €
Kresba auta 65 €
Kresba motocykla 80 €
Osoba na motocykli 100 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 70-150 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 70-150 € Kontakt
Osoba + iný objekt 70-150 € Kontakt
Osoba + zviera 70-150 € Kontakt
Typ diela Cena
Jedna tvár 80 €
Dve tváre 120 €
Skupinový portrét 120+30 €
1 osoba do pol pása 120 €
2 osoby do pol pása 180 €
Skupina do pol pása 180+50 €
1 osoba celé telo 180 €
2 osoby celé telo 220 €
Skupina celé telo 220+55 €
Kombinovaný portrét. 140 €
Zviera (portrét) 80 €
Zviera (celé telo) 120 €
Kresba auta 95 €
Kresba motocykla 120 €
Osoba na motocykli 140 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 100-200 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 100-200 € Kontakt
Osoba + iný objekt 100-200 € Kontakt
Osoba + zviera 100-200 € Kontakt
Typ diela Cena
Jedna tvár 100 €
Dve tváre 140 €
Skupinový portrét 140+40 €
1 osoba do pol pása 140 €
2 osoby do pol pása 200 €
Skupina do pol pása 200+40 €
1 osoba celé telo 200 €
2 osoby celé telo 250€
Skupina celé telo 250+55 €
Kombinovaný portrét. 150 €
Zviera (portrét) 100 €
Zviera (celé telo) 130 €
Kresba auta 100 €
Kresba motocykla 130 €
Osoba na motocykli 150 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 100-200 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 100-200 € Kontakt
Osoba + iný objekt 100-200 € Kontakt
Osoba + zviera 100-200 € Kontakt