Šrafovanie je základná metóda tieňovania založená na kreslení riedkych alebo hustých čiar vedľa seba . Rôzna hustota čiar potom tvorí vizuálny dojem bledšieho alebo tmavšieho odtieňu.

Keď sa naučíte správne používať techniku šrafovania, objavíte rýchly a jednoduchý spôsob realistického tieňovanie vašich kresieb. Môžete použiť mnoho spôsobov od kreslenia čiar na riedko, až po čiary tak zhustené, že budú vyzerať, ako jeden neprerušený odtieň.

Môžete si tiež prichystať kresliace pomôcky a prakticky si cvičenia vyskúšať! Mali by ste mať 2H, HB, 2B, 4B a 6B ceruzky, obyčajnú a plastickú gumu a kresliaci papier.

srafovanie-gradovanie-odtienov-2

Skúška techniky šrafovania

Keď si osvojíte techniku šrafovania, budete s týmto spôsobom tieňovania dosahovať lepších výsledkov vo svojich kresbách. Tieňovanie znamená stupňovanie šedej škály (od bielej až po čiernu) tak, že naša kresba vyzerá ako trojrozmerná.

Šedú škálu stupňujeme tromi spôsobmi alebo ich vzájomnou kombináciou :

1. Rôznou hustotou rovnobežných čiar,

2. Použitím rôznych tvrdostí ceruziek,

3. Tlakom ceruzky na papier a jej spôsobom držania.

srafovanie-hustota-ciar

Obrázok 01. 

Prvá sada čiar ( vľavo ) je nakreslená veľmi riedko a vytvára ilúziu svetlejšieho odtieňu až po poslednú sadu napravo, kde sú čiary hustejšie a tvoria tak tmavší odtieň.

Kreslenie základných čiar.

Kreslenie čiar si vyskúšajte prakticky použitím 2B ceruzky. Kreslite čiary vzdialenejšie od seba, ale postupne ich zhusťujte, aby ste dosiahli štyri rôzne odtiene.

1) Nakreslite prvú sadu čiar veľmi riedko vedľa seba. 

srafovanie-riedke-ciary

2) Druhú sadu nakreslite zasa s menšími medzerami, ako v prvom prípade.

srafovanie-hustejsie-ciary

 3) Tretiu sadu zasa tesnejšie, ako prvé dve. 

srafovanie-stredne-huste-ciary

4) A štvrtú sadu nakreslite najhustejšie. 

srafovanie-huste-ciary

Šrafovanie nie je iba o rovných čiarach.

Skúste si nacvičiť rôzne typy čiar, ako sú dlhé, krátke, zatočené aj rovné a skúste si predstaviť, kde a ako by ste tieto rôzne typy aplikovali vo svojich kresbách.

Obrázok 02.

srafovanie-typy-ciar

Hustota čiar a tvorenie odtieňov šedej.

Tu je malá ukážka, ako môžete dosiahnuť celú škálu odtieňov pomocou aplikovania rôznej hustoty čiar, tlaku ceruzky a ich rôznych tvrdostí.

Nakreslite sedem rôznych odtieňov šedej.

Použitím ceruzky 2H, nakreslite prvé tri odtiene, počnúc najsvetlejším. S ceruzkou HB nakreslite ďalšie dva odtiene. A ceruzku 2B použite na posledné dva najtmavšie. Pokračujte v cvičení, až kým nebudete schopný nakresliť všetkých sedem odtieňov. Potom to skúste opačne z tmavého do svetlého.

Obrázok 03.

srafy-gradovanie-odtienov

Sledujte z blízka tieto dva typy čiar a pozorujte nasledovné:

a) V príklade šrafovania na hornom obrázku môžete jasne vidieť oddelené čiary.

b) Na spodnom obrázku sú už čiary nakreslené tak tesne vedľa seba, že vytvárajú ilúziu hladkého, jednotného odtieňu ( bez rozmazávania ).

Obrázok 04.

srafovanie-hustota-ciar-2

Na záver si skúste nie sedem, ale desať rôznych odtieňov, ale tentokrát jednotných bez toho, aby bolo vidieť čiary.

1) S ceruzkami 2H a HB nakreslite prvé tri odtiene a opäť začnite najsvetlejším.

2) Použite 2B, 4B a 6B ceruzky na nakreslenie ostatných štyroch odtieňov.

3) Nakreslite opäť celú škálu desiatich odtieňov od najsvetlejšieho po najtmavší rovnakými ceruzkami, ale použitím rôzneho tlaku ceruzky na papier.

Obrázok 05.