Kreslenie kučeravých vlasov

Jednou z najdôležitejších vecí pri kreslení kučeravých vlasov (akýchkoľvek vlasov) je to, aby ste sa pri ich kreslení sústredili na zobrazenie ich celkovej štruktúry miesto toho, aby ste vykresľovali každý vlas osobitne (pozri aj článok): Kreslenie vlasov – všeobecne

V tomto článku sa zameriam na kreslenie kučeravých vlasov, ktorých realistické stvárnenie robí väčšine začiatočníkov asi najväčšie problémy.
Pred tým ako začneme so samotnými vlasmi si najprv na výkres načrtnite približný tvar hlavy, ktorá nám poslúži ako oporná kostra pre správne umiestnenie a nakreslenie vlasov.

kreslenie-kuceravych-vlasov

Ako predlohu použijeme fotografiu parochne kučeravých vlasov na umelej hlave.

kreslenie-kuceravych-vlasov1

1. V prvom kroku začneme s nakreslením základných obrysov a ohraničenia vlasov.
Náš predkreslený model si rozdelíme priečne na polovicu. Táto čiara je zároveň aj línia, na ktorej ležia oči. Horná hrubá čiara naznačuje spodnú hranicu ofiny, resp. ohraničenie koncov vlasov padajúcich do čela.

kreslenie-kuceravych-vlasov-2

2. V druhom kroku už budeme kresliť najprv najtmavšie miesta vo vlasoch. Použijeme na to umelý mäkký uhlík čiernej farby. Aby neostávali výrazné čiary, rozmažte ťahy papierovým roztieradlom:

Kreslenie kučeravých vlasov - Obr. 3

3. V nasledujúcom kroku použijeme ťahy na zachytenie približnej textúry kučeravých vlasov. Ťahy uhlíkom by mali byť podobné, ako na obrázku a mali by vypĺňať ohraničenú plochu, pričom si svoju kresbu stále porovnávajte s predlohou:

Kreslenie kučeravých vlasov - Obr. 4

Ťahy uhlíkom by mali byť podobné, ako na obrázku.

4. Potom použite hranu gumy na presvetlenie čiernej plochy vlasov, čím začnete vytvárať svetlé časti jednotlivých  prameňov.

Kreslenie-kuceravych-vlasov-Obr.-5

5. Teraz pomocou tenšej alebo ostro zakrojenej  gumy vytvorte ostrejšie línie kučier:

Kreslenie-kuceravych-vlasov-Obr.-6

6. V nasledujúcej fáze je potrebné riadne podľa predlohy vykresliť každú viditeľnú kučeru. Bude nutné opätovne použiť aj čierny uhlík na dokreslenie alebo zvýraznenie kontrastu  medzi  kučerami  vo vlasoch, ako ja ostrú gumu prípadne biely uhlík. Dobre si pozrite nasledujúci obrázok a sledujte v čom sa odlišuje od predošlého:

Kreslenie-kuceravych-vlasov-Obr.-7

7. V konečnej fáze je treba dokonale a ostro pomocou gumy zdôrazniť svetlé miesta, pričom sa musíte stále držať základných línií kučier načrtnutých v predošlých fázach. Konečný výsledok by mal potom vyzerať nasledovne:

Kreslenie-kuceravych-vlasov-Obr.-8