Mnohí ľudia ma oslovili, či by som mohol zverejniť svoj postup práce pri kreslení realistických vlasov, nakoľko, je to pre mnohých začínajúcich maliarov naozaj ťažká téma a priznám sa aj ja som mal dlho problém prísť na dobrý a rýchly postup. Viem, že ani z ďaleka nie som na konci experimentovania, ako svoju prácu ešte viac zdokonaliť. Preto sa aj moje postupy pre kreslenie vlasov časom menia. Ponúkam Vám detailný postup, ako nakresliť realistické vlasy spôsobom, ktorý používam už niekoľko rokov

kreslenie-vlasov-obrazok1

Krok č. 1

Už pri kreslení obrysov si treba naznačiť smerovanie jednotlivých vlasov ( formu účesu ) a aj vyznačiť najtmavšie miesta, od ktorých budeme začínať. Obrysy som nakreslil mikro-ceruzkou 0,5 mm tvrdosti F. Kreslenie vlasov je pomerne náročná úloha, preto buďte precízny.

kreslenie-vlasov-obrazok2

Krok č. 2

Začíname teda z najtmavších miest. Ja som ako prvý zvolil prameň vlasov nad čelom, ale môžete svoju kresbu začať v ktoromkoľvek tmavom mieste tak, aby sa to dobre kreslilo Vám. Po správnosti by sa malo kresliť smerom z ľavej do pravej strany a z hora na dol, presne ako  pri čítaní, ale nemusíte sa vôbec pridŕžať podobných teórií. Najlepšie je, keď si ako prvé vytmavíte najrozsiahlejšie miesto, čo býva z pravidla v hornej časti hlavy, kde sa rozchádzajú pramene vlasov. Použil som tu mikro-ceruzku 0,5 mm tvrdosti 2B.

kreslenie-vlasov-obrazok3

Krok č. 3

V strede hlavy, kde sa vlasy rozchádzajú som začal vykresľovať najtmavšie miesta od korienkov, smerom hore na jednotlivé pramene vlasov. Pri kreslení vlasov nesmiete zabúdať na to, že vlasy majú veľmi členitú štruktúru a nie sú hladné, ako lopta a preto som ponechal medzi tmavšími čiarami aj biele miesta, ktoré majú naznačovať, že tam vlasy vystupujú na povrch. Tmavé čiary zasa vyznačujú hlbšie záhyby vo vlasoch.

kreslenie-vlasov-obrazok4

Krok č. 4

Ako môžete vidieť na tomto obrázku, tak tmavé čiary som ešte viac zdôraznil použitím mäkšej ceruzky 2B, čím som nechal ešte viac vyniknúť rozdiel medzi záhybmi a povrchom vlasov.

kreslenie-vlasov-obrazok5

Krok č. 5

Takým istým spôsobom postupujem aj pri vykreslení vlasov z druhej strany smerom na dol .

kreslenie-vlasov-obrazok6

Krok č. 6

V tejto fáze som sa rozhodol pokračovať opäť na vrchu hlavy. Treba mať na pamäti, že vlasy sú na vrchu hlavy svetlejšie vplyvom dopadajúceho svetla a preto som použil ceruzku tvrdosti HB a len zľahka som vyplnil biele miesta. Ťahy ceruzkou musia pri tom smerovať vždy v smere samotných vlasov (riaďte sa predlohou ) a tento ich smer zasa určuje typ účesu.

kreslenie-vlasov-obrazok7

Krok č. 7

Tu som vyplnil aj prameň vlasom nad čelom, do ktorého dom začínal. Tak isto som hlbšie záhyby  urobil tmavšie, čo dodá vlasom celkovú priestorovú štruktúru.

kreslene-vlasy-obrazok8

Krok č. 8

Teraz som začal naznačovať tiene aj v oblasti čela, na hranici vlasových korienkov. Pre kreslenie vlasov, ako aj ktorejkoľvek inej časti tváre platí, že ich nemožno oddeliť od ich okolia. Preto ani tieto dve oblasti by nemali byť oddelené, ale mali by sa kresliť spolu, nakoľko jedna vychádza z druhej. Zvyšok čela sa vyplní aj neskôr, ale okraje pri korienkoch vlasov musia byť vytieňované spolu s vlasmi. Tiež si môžete všimnúť, som už začal vyčierňovať aj pravú stranu vlasov smerom nadol.

kreslenie-vlasov-obrazok9

Krok č. 9

Znovu podobným spôsobom ako vrch, vyplňujem aj pravú stranu. Pridŕžam sa predlohy a podľa nej sa snažím čo najpresnejšie zachytiť  členitú štruktúru ako na svetlejšom povrchu, tak aj v tmavších záhyboch vlasov.

kreslenie-vlasov-obrazok10

Krok č. 10

Už som dokončil zvyšok čela.

kreslene-vlasy-obrazok11

Krok č. 11

Začínam kresliť spodné pramene. Znovu podobne ako na vrchu, začínam kresliť najtmavšie záhyby ako prvé a svetlejšie miesta nechám zatiaľ iba prirodzene vyniknúť.

kreslenie-vlasov-obrazok12

Krok č. 12

Tmavé časti som opäť zasa vyčiernil ešte viac mäkkou ceruzkou, pričom som roztrel slabšiu vrstvu grafitu aj na svetlé miesta. Pre kreslenie vlasov nie sú veľmi vhodné tvrdé ceruzky. Ak potrebujete trochu stmaviť biele miesto použite radšej roztieradlo a rozmažte grafit.

kreslenie-vlasov-obrazok12a

Krok č. 13

Zvyšok dorobím rovnakým spôsobom ( podľa predlohy ).

kreslenie-vlasov-obrazok14

Krok č. 14

Tu môžete vidieť roztieradlo na mäkký grafit ( 2B až 9B ), ktoré som si zhotovil sám. Papierové roztieradlá sú na mäkký grafit nevhodné, lebo ho nedostatočne zapracujú do papiera. Toto je z tvrdej peny, ktorá dokáže aj najmäkší grafit výborne zapracovať a rozmazať.

kreslenie-vlasov-obrazok15

Krok č. 15

Tu je papierové roztieradlo, ktoré zasa používam na tvrdšie ceruzky 9H až B.

kreslenie-vlasov-obrazok16

Krok č. 16

Tu je zasa guma v ceruzke, ktorá je výborná na gumovanie svetlých miest a negatívnych vlasov.

kreslene-vlasy-obrazok17

Krok č. 17

Tu je celkový pohľad na vlasy. Teraz môžeme začať tieňovať aj tvár. Ešte chýba pravá spodná strana vlasov, ale postup je rovnaký, ako som ho popísal vyššie. Vždy sa treba riadiť predovšetkým predlohou a postupovať podľa nej čo najpresnejšie.

Pohľad na hotový portrét.

kreslenie-celkovy-pohlad