V tomto článku ponúkam návod, ako krok za krokom nakresliť realisticky vyzerajúce oko. Zvládnuť kreslenie ľudského oka, ako aj iných častí tváre a spoznať vzájomné súvislosti medzi nimi, je základ pre nakreslenie perfektne vyzerajúceho portrétu.

Kreslenie oka

Krok č. 1 – kreslenie obrysov oka.

Obrysy oka sú nakreslené na papieri Canson s hrubším zrnom. Najprv som ich iba zľahka načrtol a potom ešte raz prekreslil ceruzkou tvrdosti 2B – 0,5 mm. Vďaka hrubšej štruktúre papiera sa bude dať lepšie rozmazať grafit pri tieňovaní v oblasti oka.

Kreslenie oka

Krok č. 2

Pomocou jemného štetca som naniesol slabú vrstvu grafitu, ako základnú vrstvu, ktorá zároveň aj vyplní póry papiera. Snažte sa vyhnúť tomu, aby sa dostal prášok do priestoru načrtnutého lesku oka. Ak sa tak stane, pregumujte ho plastickou gumou.

Kreslenie oka

Krok č. 3 – podklad pre tieňovanie.

Pomocou tenšieho štetca začnem grafitovým práškom vypĺňať tmavšie časti oka, tesne nad záhybmi viečka, pri koreni nosa, pod očnou buľvou a zľava na konci obočia.

Kreslenie oka

Krok č. 4

Pomocou plastickej gumy vygumujem najsvetlejšie tóny.

Kreslenie oka

Krok č. 5 – zvýrazňovanie tmavých častí oka.

Použitím 2B mechanickej 0,5 mm ceruzky vykreslím najtmavšie časti oka, ako je stred oka a tmavá oblasť v hornej časti očnej buľvy pod viečkom.

Kreslenie oka

Krok č. 6

Teraz sa sústredím na vykreslenie očnej dúhovky. Tvrdou ceruzkou 5H kreslím „lúče“ vychádzajúce zo stredu oka smerom von, pričom viac pritlačím na ceruzku, aby som vytvoril hlbšie stopy v papieri, ktoré potom, pri kreslení tmavšou ceruzkou zostanú bledšie, lebo sa do nich nedostane grafit.

Kreslenie oka

Krok č. 7

V tejto fáze začnem kresliť tmavé časti dúhovky z kraja po obvode. Ako je vidieť na obrázku, teraz vystúpili spomínané ryhy „na povrch“. Na vytmavenie som použil 2B ceruzku 0,5 mm.

Kreslenie oka

Krok č. 8

Ďalej som pracoval na dúhovke pridávaním grafitu a gumovaním, aby som dosiahol požadované tóny a realistickú štruktúru.

Kreslenie oka

Krok č. 9

Tu som už začal pracovať na pokožke v oblasti horného viečka a jeho okolia. Mechanickou 0,5 mm HB ceruzkou som zľahka tieňoval kruhovou metódou. Aby to vyzeralo jemnejšie, treba to trochu rozmazať pomocou štetca alebo jemnej servítky.

Kreslenie oka

Krok č. 10

Ďalej som pokračoval rovnako v spodnej časti oka.

Kreslenie oka

Krok č. 11

Stále pokračujem s HB 0,5mm ceruzkou. Na zvýraznenie a prehĺbenie použijem 2B 0,5 mm ceruzku.

Kreslenie oka

Krok č. 12

Na nakreslenie vrások nad mihalnicami som použil HB ceruzku a väčší tlak na papier, čím som nakreslil čiaru a potom plastickou gumou vytvoril lesk na jednom okraji čiary.

Kreslenie oka

Krok č. 13

Tu som začal kresliť mihalnice. Použil som zasa 0,5 mm 2B ceruzku, ktorá vytvorí tmavú čiaru. Kresliť som začal v smere rastu mihalníc, t.j. zdola na hor.

Kreslenie oka

Krok č. 14

Spodné mihalnice som nakreslil rovnakou ceruzkou, ale netlačil som na papier, lebo tieto mihalnice sú svetlejšie, ako horné.

Kreslenie oka

Krok č. 15

V konečnej fáze ešte pregumujem plastickou gumou svetlé miesta a lesky na očnej buľve a viečkach.

Kreslenie oka

Hotovo.