Počas tých dlhých rokov kreslenia som urobil veľa chýb a poučil sa z nich. Ako sa hovorí, že nutnosť je matka vynálezu, tak som aj ja objavoval omnoho jednoduchšie a efektívnejšie metódy práce. Tieto tipy a užitočné rady sú navrhnuté tak, aby ste kreslenie prežívali radostnejšie a menej frustrujúco. Aby som vám pomohol nájsť to, čo potrebujete rýchlejšie, rozdelil som článok do nasledovných sekcií :

Kreslenie všeobecne.

Ceruzky :

 • Na kreslenie používajte iba kvalitné ceruzky. Nekvalitné ceruzky môžu nechávať výrazné stopy ( škrabance) na výkrese a tým znehodnotia vašu kresbu. Umelecké ceruzky sú vyrobené z jemnejšieho grafitu a ílu a nechávajú hladkú stopu.
 • Odkladajte si ceruzky na bezpečné miesto, hlavne aby ste zabránili ich pádu na zem. Grafit vo vnútri by sa mohol polámať a potom je ceruzku ťažké zaostriť.
 • Kupujte iba profesionálne mechanické ceruzky, ktoré majú oveľa dlhšiu životnosť a nespôsobujú zasekávanie a lámanie grafitových túh. Tieto mechanické ceruzky kúpite iba v obchodoch s umeleckými potrebami.
 • Majte svoju základnú sadu ceruziek a pomôcok vždy zabalenú a po ruke. Kedykoľvek ju potom môžete vziať von, ak sa vám zachce kresliť v prírode.

Papier :

 • Nepoužívajte nikdy hladký alebo lesklý papier. Takýto papier nemá dostatočnú štruktúru na ktorej by sa udržal uhlík alebo grafit. Výsledkom bude, že aj mäkká ceruzka, ktorá má normálne tmavú stopu, bude mať na hladkom papieri bledú nevýraznú stopu, ktorá sa tam navyše neudrží. Hladký papier je vhodnejší na iné umelecké techniky, ako napríklad airbrush a pod.
 • Nepoužívajte na kreslenie papier s obsahom kyselín. Dobre si pozrite na štítku, či papier obsahuje kyseliny, resp. musí byť na ňom napísané Acid free ( bez kyselín ). Ak je na skicároch napísané, že sú vhodné na kreslenie, ešte to neznamená, že sú bez kyselín. Kyselina v papieri spôsobí zničenie vašej kresby tým, že papier rokmi zožltne a skrehne.
 • Dávajte pozor na zrnitosť papiera. Tak isto, ako príliš hladký, tak ani príliš hrubozrnný papier nie je na kreslenie vhodný. A ďalšia vec je, že aj príliš veľkým tlakom na papier tvrdou ceruzkou sa môžu jeho zuby sploštiť a ďalšie tieňovanie už nebude možné, nakoľko sa na ňom grafit neudrží. Spoznáte to tak, že vaša  kresba bude lesklá pri pohľade z boku.

Guma :

 • Nesprávne gumy môžu zničiť vaše kresby tak isto. Nepoužívajte farebné gumy (hlavne ružové) a najmä tie, ktoré sú na koncoch niektorých ceruziek.
 • Urobte si brúsny nástroj. Jemný šmirgeľ ( 200, 250 ) narežte na tenšie pásiky a prilepte obojstrannou páskou na tvrdý povrch napr. sololit.
 • Nekreslite na rovnom povrchu, ak nemáte dostatok skúseností. Môžete si pokaziť kresbu tým, že v jej hornej časti  (ďalej od vás ) neodhadnete správne proporcie.
 • Plastickú gumu môžete vyčistiť tak, že ju natiahnete a niekoľko krát premieste, kým neostane čistá, samozrejme, ak už nie je príliš špinavá od grafitu.
 • Ak kreslíte ovál alebo kruh, otáčajte si papier zo všetkých strán, aby ste kresbu videli zo všetkých uhlov. Lepšie tak uvidíte a opravíte nesprávne nakreslené časti. Dobré je, ak si skontrolujete kresbu v zrkadle. Poskytne vám to iný uhol pohľadu a uvidíte, že tak vyzerá akoby horšie ,ako voľným okom.
 • Kreslite pomaly. Presnosť je dôležitejšia, ako rýchlosť a vaša rýchlosť sa bude pomaly zlepšovať cvičením.

Kreslenie:

 • Netlačte ceruzkami na papier príliš. Nechá to vyrytú stopu vo výkrese a keby ste potom prekrývali kresbu ešte mäkkou ceruzkou, ostávali by vám v tých miestach biele stopy.
 • Pri plánovaní kresby vonku berte do úvahy faktory, ako sú počasie, svetlo, uhol z akého budete objekt kresliť.
 • Rovné čiary, sa snažte kresliť vždy voľnou rukou, ale aj tak sa nevyhnete prípadom, keď budete musieť použiť pravítko.
 • Ak máte v pláne kresliť veľkú skicu, najprv si objekt dôkladne vizuálne preskúmajte. Nekreslite hneď.
 • Kreslenie skutočných objektov zlepšuje vašu pamäť. Vždy keď kreslíte niečo nové sú tieto informácie ukladané v dlhodobej pamäti.
 • Dajte si svoje nedokončené kresby na nejaké miesto, aby ste ich mali stále na očiach a v priebehu dňa ich pozorujte a zapíšte si chyby, ktoré ste objavili, aby ste ich mohli potom opraviť.
 • Ak používate na okraje papiera maskovaciu pásku, dávajte pozor pri jej odstraňovaní, aby ste nepoškodili povrch papiera.
 • Ak budete potrebovať, aby vaša kresba vyzerala symetricky, od kreslenia vázy až po tvár, nakreslite si slabé pomocné čiary. Symetriu môžete kontrolovať iba vizuálne alebo použiť aj pravítko na meranie jednotlivých sekcií kresby, ak chcete byť veľmi presní.

Kreslenie z fotografie.

 • Ak nie ste expert na fotenie, používajte fotografie iba ako referenčné nástroje a pokiaľ je to možné kreslite hlavne na živo.
 • Pomôžte si papierovým rámikom, ktorý vám pomôže lepšie si usporiadať predmety pred vami pred tým, ako začnete kresliť.
 • Ak plánujete urobiť kresbu z fotografie, použite viac fotiek toho istého predmetu, aby ste boli s objektom dokonale oboznámení, aby ste ho videli zo všetkých strán, lebo iba potom budete môcť presne nakresliť jeho formy.

Hodnoty šedej škály a tieňovanie.

 • Pred tým, ako začnete s tieňovaním uistite sa, že všetky prvky kresby (objekty, priestor okolo nich, perspektíva, uhly, rozmery a proporcie) sú nakreslené správne a príp. ich opravte.
 • Mnoho umelcov začína s tieňovaním od najsvetlejších miest po tie najtmavšie. Je to preto, lebo môžu najprv položiť jemnú vrstvu grafitu a potom ju prekrývať ďalšími až po najtmavšie miesta. Tvoria sa tak dokonale jemné prechody.
 • Ak prižmúrite oči môžete vidieť lepšie tvar každého odtieňa, čo vám pomôže pri náčrte jednotlivých tieňov pred ich rozmazaním.
 • Takmer všetky veci majú viac, ako jednu hodnotu šedej škály. V závislosti od svetelného zdroja, ak je objekt správne osvetlený možno ho nakresliť správne a vytvoriť ilúziu 3D.
 • Z času na čas odstúpte od kresby ďalej, aby ste ju videli ako celok. Lepšie tak uvidíte, či ste tieňovali správne.
 • Neponáhľajte sa pri kreslení obrysov a načrtnite si aj tvar a rozloženie jednotlivých tieňov.
 • Vytvorenie ilúzie 3D priestoru je dôležitejšie, ako snažiť sa správne vypracovať textúru či nejaký vzor na objekte.
 • Ak si nie ste istí pri vypracovaní textúry, použite najprv kus papiera, kde si ju najprv vyskúšate, až potom kreslite na ostro.

„Čierna vytvára ilúziu hĺbky, biela zase výšky.“

 • Ak vaša kresba vyzerá plocho, potom ste ju nevytieňovali dostatočne kontrastne. Pamätajte, že biela robí výšku a čierna hĺbku a medzi nimi je celá škála odtieňov, ktoré musíte zachytiť v kresbe.
 • Textúry niektorých predmetov je dosť náročné na živo nakresliť presne na dvoj rozmerný výkres, preto je niekedy dobré, ak si obrázok odfotíte a vytlačíte. Potom si lepšie uvedomíte, ako to vyzerá v 2D.
 • Ak tieňujete kresbu pomocou šrafovania, skúste si radšej natáčať výkres, aby ste mohli kresliť prirodzenými pohybmi ruky. Vyhnete sa tak nepekným krivým čiaram.
 • Pri kreslení zvieraťa alebo človeka si objekt najprv v mysli rozložte do základných tvarov, aby ste ľahšie odhadli proporcie tela, napr. hlava je elipsa atď.

Rozmazávanie čiar a tieňovanie.

 • Na rozmazávanie grafitu NIKDY nepoužívajte prsty. Aj najčistejšími rukami zanecháte na papieri mastnú stopu, ktorú je nemožné vygumovať a znehodnotí vám kresbu.
 • Výsledný vzhľad tieňovanej kresby môže byť v mnohých prípadoch ovplyvnený napr. materiálom, ktorý ste použili na rozmazávanie, typom grafitu a papiera.
 • Ideálna kompozícia kresby vyžaduje predmety rôznych veľkostí ,tvarov a textúry, no dajte pozor, aby ste kresbu veľmi nepreplnili, lebo by to vyzeralo chaoticky.

Kompozícia.

 • Formát výkresu vyberte vždy tak, aby vyhovoval celkovej kresbe, napr. portrét jednej osoby je lepšie kresliť na výšku, ako na šírku výkresu a pod.
 • Objekty a predmety do zátišia vyberajte tak, aby spolu nejakým spôsobom súviseli, napr. záhradnícke náčinie a rastliny, kuchynské riady a jedlo …
 • Kompozícia sa stáva zaujímavejšia, ak zdôrazníte nejaký hlavný objekt, ktorý bude nakreslený so všetkými detailmi a ostatné predmety na okraji budú rozmazanejšie príp. nevýraznejšie.
 • Do kresby zahrňte skôr nepárny počet predmetov, ako párny.
 • Usporiadajte objekty asymetricky. Vyššie objekty vyzerajú lepšie ak sú umiestnené na jednej strane.
 • Naklaďte všetky predmety rovnakej farby na jednu stranu, ale snažte sa ich rozmiestniť na výkres rovnomerne podľa svetelnosti, farby a tvaru.

Kreslenie pomocou mriežky.

 • Bez ohľadu na to, ako ste opatrný, nehody sa stávajú a aj keď budete kresliť pomocou mriežky, stane sa vám, že sa pomýlite a nakreslíte línie nesprávne. Neostáva vám potom nič iné, iba prísť na to, kde ste pochybili a opraviť kresbu.
 • Nekreslite mriežku nikdy na cenné fotky, radšej si  vytlačte kópiu alebo nakreslite mriežku na fóliu a tú potom pevne pripevnite na fotku.
 • Použite primerane hustú mriežku aby bola vaša kresba presnejšia, ale zasa nie takú hustú, aby ste cez ňu nevideli menšie detaily.

Kreslenie portrétov a ľudí.

 • Ak začínate kresliť tvár spredu, nakreslite si najprv vodiace linky, ktoré vám pomôžu správne nakresliť proporcie tváre a umiestnenie očí , nosa a úst.
 • Ak kreslíte oči, vytieňujte aj bielka. V kútikoch sú tmavšie, ako v strede. Vytvoríte tak dojem že sú naozaj guľaté.
 • Rôzne farby očí majú v prevedení do šedej farby rôzne odtiene od tmavo šedej až po bledú. Dajte pozor, aby ste ich nenakreslili príliš tmavé alebo naopak bledé.
 • Mihalnice nikdy nekreslite z hora smerom k viečku, ale vždy od viečka smerom hore, tak ako aj rastú.
 • Mäkké osvetlenie je lepšie pre portréty malých detí.
 • Oči bábätiek a detí sú viac zaoblené, okrúhlejšie a proporcionálne väčšie, ako oči dospelých. Tiež ich mihalnice sú svetlejšie.
 • Detská hlava je v porovnaní s ich telom väčšia avšak ich tvár je proporcionálne menšia. Veľkou chybou začiatočníkov je, že nakreslia tvár v pomere ku hlave príliš veľkú. Tvár u detí tvorí asi 1/3 ich celkovej veľkosti lebky. U dospelých je to približne 1/2 .
 • Nekreslite vlasy bábätiek príliš silno alebo moc husté. Tu zvlášť platí, že menej je viac. Ak nakreslíte ich vlasy príliš husté, dieťa bude vyzerať staro.
 • Oči vyzerajú veľmi odlišne, ak si ich budete pozerať z rôznych uhlov. Tiež sa mení ich tvar pri rôznych výrazoch tváre.

Perspektíva.

 • Pri pohľade na svet z geometrického hľadiska sa zdajú byť predmety tým menšie, čím sú ďalej od pozorovateľa. Perspektíva umožňuje kresliť ľudí a predmety realistickejšie.
 • Skúste sa niekedy pozerať na ľudí  extrémnych pohľadov, napr. si doma ľahnite na podlahu a pozorujte, ktoré časti ich tela sa zdajú byť dlhšie, či väčšie.
 • Horizontálna línia vo výške vašich očí je vlastne váš horizont na základe ktorého pozorujete a určujete veľkosti predmetov. Nízke predmety sa nachádzajú pod touto líniou, vysoké siahajú nad líniu. Rozhodujúca je tu samozrejme aj vzdialenosť predmetu od pozorovateľa. Môžete napr. vytvoriť ilúziu, že ďalekého priestoru, ak mraky nad horizontom nakreslíte menšie, viac spojené a tmavšie a smerom k vám zasa väčšie a svetlejšie.

Kreslenie postáv na živo.

 • Dobre si preštudujte postavu skôr, ako ju začnete kresliť. Snažte sa zapamätať si všetky detaily a celkovú štruktúru postavy, ktorá je definovaná typom kostry, svalstvom a tukom.
 • Vyberte pre subjekt vhodnú pózu, aby bola pohodlná a zároveň aj umelecká.
 • Označte páskou alebo kriedou miesto a postavenie v akom model sedí, stojí alebo leží, napr. tak, že obkreslíte chodidlá na dlážke a pod. Je to preto, aby našiel rýchlo a presne polohu v ktorej pózoval.
 • Experimentujte s rôznymi materiálmi, ako Conté, uhlík, grafitové tyčinky a používajte veľké formáty papiera.
 • Netrápte sa, ak kresba problematických častí, ako ruky a nohy nebude hneď podľa vašich očakávaní. Treba to proste nakresliť a vedieť, že časom sa budete iba zlepšovať.

Ochrana vašich kresieb.

 • Ak je výkres kompletne dokončený, je možné ho zafixovať fixačným sprejom, aby sa zabránilo ďalšiemu nechcenému rozmazávaniu grafitu. Pozor však, aby ste to neprehnali, nakoľko sprej mierne zmení štruktúru kresby aj papiera – uvidíte, že ju akoby slabo vykontrastuje. Ja vo väčšine prípadov fixatív nepoužívam.
 • 4 jemné vrstvy fixatívu sú lepšie, ako 2 hrubé.
 • Podložte si vždy pri kreslení pod ruku kus papiera, aby ste nekládli dlaň priamo na kresbu. Prirodzené potenie alebo maz z pokožky môže trvalo poškodiť vašu kresbu.
 • Ak ste s prácou hotoví, uložte kresby na bezpečné miesto. Oceníte to najmä, ak máte malé dieťa, ktoré pobehuje okolo vás s čokoládou v ruke J.
 • Nikdy nevystavujte kresby priamemu slnečnému žiareniu bez ohľadu na to akú kvalitu papiera a grafitu používate. Lepšie je byť opatrný, ako potom ľutovať.
 • Ak režete vaše výkresy na menšie, robte to zásadne na podložke, ktorú si vyhradíte len pre tento účel. Nikdy ich neklaďte na povrchy, o ktorých neviete určite, či sú čisté a suché.
 • Neklaďte nikdy šálku s kávou na výkres. Dôvody určite poznáte.

Ako si udržať z kreslenia radosť ?

 • Nájdite si na kreslenie pokojné miesto. Urobte si čas na kreslenie každý deň. Ak začnete byť unavení, frustrovaní alebo nervózny, dajte si určite pauzu.
 • Aby ste zabránili prílišnej únave očí, majte vždy primerané osvetlenie. Prirodzené svetlo je najlepšie, ale ak kreslíte pod lampou ,tak pozor na to, aby vám svetlo svietilo iba na výkres a nie zároveň aj do očí.
 • Ak ste začiatočník, nedávajte si za cieľ príliš náročné úlohy. Vyberte si na začiatok jednoduchší objekt.

Podpisovanie sa na kresbu.

 • Experimentuje nejaký čas, kým si nájdete kreatívny a ľahko ovládateľný podpis.
 • Podpisujete sa na výkres vždy rovnakým médiom, akým ste kreslili, napr. ak ste kreslili uhlíkom, podpíšte sa tiež uhlíkom.
 • Najlepšie miesto na podpis je buď pravý alebo ľavý dolný roh výkresu.
 • Dajte pozor na to, aby nebol váš podpis príliš veľký, lebo bude odvádzať pozornosť od diela. Na druhej strane, ak bude príliš malý, bude ťažko čitateľný.

Ostatné tipy.

 • Pamätajte si, že kreslenie je cesta, nie cieľ. Ak príde deň, keď si poviete, že ste spokojný a viete všetko, radšej to zabaľte. Naučiť sa kresliť je nekonečná úloha.
 • Jediný spôsob, ako sa naučiť kresliť je prax, prax a prax. Učíte sa prácou.
 • Experimentujte s množstvom tieňovacích techník, kým prídete na to, čo je pre vás najlepšie. Pamätajte, že neexistuje dobrý alebo zlý spôsob. Môj spôsob tieňovania nemusí vyhovovať Janovi, ktorému pripadá moc zdĺhavý a pod.
 • Kreslite tak, ako to cítite. Umelecké štýly nie sú dobré alebo zlé…proste sú. Aj vy si môžete vytvoriť svoj vlastný štýl.
 • Ak v sebe objavíte talent, neznamená to, že ste vyhrali. Aj tu platí staré porekadlo, že aj netalentovaný dosiahne usilovnosťou viac, ako talentovaný bez nej. Ak máte talent, máte navrch, ale učiť sa treba stále.
 • Ak nedokážete nájsť vlastný spôsob, študujte diela iných umelcov. Aj z hotového diela môžete získať cenné informácie, ktoré môžete použiť vo svojich kresbách.