Typ diela Cena
Jedna tvár 30 €
Dve tváre 45 €
Skupinový portrét 45+9 €
1 osoba do pol pása 45 €
2 osoby do pol pása 60 €
Skupina do pol pása 60+12 €
1 osoba celé telo 60 €
2 osoby celé telo 90 €
Skupina celé telo 90+15 €
Kombinovaný portrét. 50 €
Zviera (portrét) 30 €
Zviera (celé telo) 45€
Kresba auta 40 €
Kresba motocykla 50 €
Osoba na motocykli 70 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 50-90 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 50-90 € Kontakt
Osoba + iný objekt 50-90 € Kontakt
Osoba + zviera 50-90 € Kontakt
Typ diela Cena
Jedna tvár 45 €
Dve tváre 68 €
Skupinový portrét 68+12 €
1 osoba do pol pása 68 €
2 osoby do pol pása 100 €
Skupina do pol pása  100+17 €
1 osoba celé telo 100 €
2 osoby celé telo 150 €
Skupina celé telo 150+25 €
Kombinovaný portrét. 70 €
Zviera (portrét) 45 €
Zviera (celé telo) 75 €
Kresba auta 70 €
Kresba motocykla 80 €
Osoba na motocykli 95 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 90-150 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 90-150 € Kontakt
Osoba + iný objekt 90-150 € Kontakt
Osoba + zviera 90-150 € Kontakt
Typ diela Cena
Jedna tvár 65 €
Dve tváre 95 €
Skupinový portrét 95+20 €
1 osoba do pol pása 95 €
2 osoby do pol pása 140 €
Skupina do pol pása 140+25 €
1 osoba celé telo 140 €
2 osoby celé telo 210 €
Skupina celé telo 210+35 €
Kombinovaný portrét. 100 €
Zviera (portrét) 65 €
Zviera (celé telo) 95 €
Kresba auta 90 €
Kresba motocykla 100 €
Osoba na motocykli 130 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 100-150 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 100-150 € Kontakt
Osoba + iný objekt 100-150 € Kontakt
Osoba + zviera 100-150 € Kontakt
Typ diela Cena
Jedna tvár 90 €
Dve tváre 135 €
Skupinový portrét 135+30 €
1 osoba do pol pása 135 €
2 osoby do pol pása 200 €
Skupina do pol pása 200+35 €
1 osoba celé telo 200 €
2 osoby celé telo 290 €
Skupina celé telo 290+50 €
Kombinovaný portrét. 160 €
Zviera (portrét) 90 €
Zviera (celé telo) 135 €
Kresba auta 120 €
Kresba motocykla 150 €
Osoba na motocykli 175 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 150-200 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 150-200 € Kontakt
Osoba + iný objekt 150-200 € Kontakt
Osoba + zviera 150-200 € Kontakt
Typ diela Cena
Jedna tvár 100 €
Dve tváre 140 €
Skupinový portrét 140+40 €
1 osoba do pol pása 140 €
2 osoby do pol pása 210 €
Skupina do pol pása 210+40 €
1 osoba celé telo 210 €
2 osoby celé telo 300€
Skupina celé telo 300+60 €
Kombinovaný portrét. 170 €
Zviera (portrét) 110 €
Zviera (celé telo) 140€
Kresba auta 140 €
Kresba motocykla 180 €
Osoba na motocykli 210 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 170-280 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 170-280 € Kontakt
Osoba + iný objekt 170-280 € Kontakt
Osoba + zviera 170-280 € Kontakt
Typ diela Cena
Jedna tvár 170 €
Dve tváre 230 €
Skupinový portrét 230+50 €
1 osoba do pol pása 230 €
2 osoby do pol pása 350 €
Skupina do pol pása 350+60 €
1 osoba celé telo 350 €
2 osoby celé telo 400€
Skupina celé telo 400+70 €
Kombinovaný portrét. 280 €
Zviera (portrét) 170 €
Zviera (celé telo) 250 €
Kresba auta 200 €
Kresba motocykla 240 €
Osoba na motocykli 290 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 250-300 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 250-300 € Kontakt
Osoba + iný objekt 250-300 € Kontakt
Osoba + zviera 250-300 € Kontakt
Typ diela Cena
Jedna tvár 180 €
Dve tváre 235 €
Skupinový portrét 235+50 €
1 osoba do pol pása 235 €
2 osoby do pol pása 360 €
Skupina do pol pása 360+70 €
1 osoba celé telo 360 €
2 osoby celé telo 420 €
Skupina celé telo 420+70 €
Kombinovaný portrét. 290 €
Zviera (portrét) 200 €
Zviera (celé telo) 270 €
Kresba auta 220 €
Kresba motocykla 250 €
Osoba na motocykli 300 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 300-400 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 300-400 € Kontakt
Osoba + iný objekt 300-400 € Kontakt
Osoba + zviera 300-400 € Kontakt
Typ diela Cena
Jedna tvár 225 €
Dve tváre 350 €
Skupinový portrét 350+70 €
1 osoba do pol pása 350 €
2 osoby do pol pása 460 €
Skupina do pol pása 460+90 €
1 osoba celé telo 460 €
2 osoby celé telo 550 €
Skupina celé telo 550+100 €
Kombinovaný portrét. 380 €
Zviera (portrét) 230 €
Zviera (celé telo) 300€
Kresba auta 300 €
Kresba motocykla 320 €
Osoba na motocykli 390 €
Iný objekt (príroda, dom, zátišie) 400-600 € Kontakt
Osoba alebo zviera v prírode 400-600€ Kontakt
Osoba + iný objekt 400-600 € Kontakt
Osoba + zviera 400-600 € Kontakt